Flat - Good Condition - Legazpi - Madrid
Ref: 241V1116

Flat in Madrid, Legazpi

1

1

66m2
+

Flat - To Reform - Adelfas - Madrid
Ref: 1217V506

Flat in Madrid, Adelfas

2

1

45m2
+

Apartment - Good Condition - San Diego - Madrid
Ref: 1212V504

Apartment in Madrid, San diego

1

1

49m2
+

Flat - Reformed - Ibiza - Madrid
Ref: 1217V505

Flat in Madrid, Ibiza

0

1

35m2
+

Penthouse - Good Condition - Almendrales - Madrid
Ref: 243V1109

Penthouse in Madrid, Almendrales

2

2

88m2
+

Storage Room - None - Latina - Madrid
Ref: 1217V503

Storage room in Madrid, Latina

0

0

15m2
+